ویلای چوبی طالقان

خانه چوبی متل قو
اسفند ۲۵, ۱۳۹۶
ویلا چوبی جابان
اسفند ۲۵, ۱۳۹۶

ویلای چوبی طالقان

ساخت ویلای چوبی طالقان به متراژ 70 متر مربع مدت زمان ساخت سازه 15 روز

خانه چوبی طالقان

ویلای چوبی طالقان از نوع خانه های پیش ساخته چوبی الواری با ثطر ۱۰ سانتیمتر می باشددر دو طبقه جمعا به متراژ ۷۰ متر مربع می باشد

مدت زمان ساخت این خانه چوبی ۱۵ روز می باشد