نقشه های خانه های چوبی و ویلای چوبی

ساختمان سازی مدرن نیاز به طراحی مدرن و به روز و همزمان نیازمند افرادی متخصص در این زمینه را دارد . طراح باید با تمام خصوصیات خانه پیش ساخته و خانه چوبی آشنا باشد الخصوص با نحوه نصب و اجرای آن تا بتواند اثری مطابق با واقعیت و قابل اجرا خلق نماید . پس از طراحی معماری باید جهت ساخت ویلای چوبی نسنت به طراحی سازه آن اقدام نمود . رمز کیفیت و رضایت کارفرما و همچنین کوتاه شدن زمان ساخت فقط و فقط رسم نقشه های دقیق معماری و سازه متناسب با آن و پیش بینی تمامی مسایل و دیتیلها می باشد که این امر نیازمند کار طولانی و استفاده از مهندسین مجرب در این حوزه می باشد .

جهت سهل کردن انتخاب در اینجا تعدادی از نقشه های از پیش طراحی شده را قرار دادیم تا بتوانید در صورت نیاز با مراجعه به آن هدف خود را از طراحی خود دنبال کنید .