جزئیات ساخت خانه چوبی و ویلای چوبی

در این بخش شما با تمامی بخشهای مختلف خانه چوبی از مرحله فونداسیون تا رنگ و متریال مصرفی در بخشهای مختلف ویلای چوبی از مرحله شروع تا پایان این نوع خانه های پیش ساخته آشنا خواهید شد به دلیل اینکه خانه های چوبی جزو خانه های پیش ساخته می باشد بدیهیست اجرای آن در محل به دلیل تولید شدن قطعات در کارگاه در مدت زمان کمی  صورت می گیرد و همین امر یکی از مهمترین خصیصه های این نوع سازه چوبی می باشد . ما در محل اجرا فقط به یک سطح مسطح به عنوان شاسی و یا فونداسون نیاز داریم که به دلیل سبک بودن سازه احتیاجی به آرماتوربندی و بتن ریزی خاصی ندارد و همچنین در مرحله نصب ویلای چوبی احتیاجی به جرثقیل جهت قرارگرفتن قطعات بر روی همدیگر نداریم ( مگر در موارد خاص که قطعات از وزنبالایی برخوردار می باشد و یا ارتفاع محل نصب از سطح زمین بالا باشد ) شما میتوانید با مراجعه به قسمت مراحل ساخت با نحوه ساخت خانه های چوبی به صورت مصور و مرحله به مرحله آشنا شوید .

ما در اینجا به اختصار قسمتهای مهم از یک ویلای چوبی را برای شما توضیح داده ایم